Video clip
VTV2 - Khám phá Ngôi nhà thông minh Bkav SmartHome - Tập 1
VTV2 - Khám phá Ngôi nhà thông minh Bkav SmartHome - Tập 2
1 ngày trải nghiệm nhà thông minh SmartHome
VTV2 - Khám phá Ngôi nhà thông minh Bkav SmartHome - Tập 3
Bkav SmartHome - Tiêu chuẩn nhà hiện đại !
Ứng dụng giao diện 3D của Bkav SmartHome
Tinh tế trải nghiệm Bkav SmartHome
Bkav SmartHome tham gia triển lãm CES 2015
Hệ thống SmartHome tại Khu đô thị Văn Khê - Hà Nội
Bkav SmartHome - Công nghệ vươn tầm thế giới
Bkav SmartHome tham gia triển lãm CES 2015
Giới thiệu tính năng giao diện 3D của Nhà thông minh Bkav SmartHome
Nhà thông minh - Ngôi nhà tương lai tại CES 2015
Phóng sự bật tắt đèn thông minh SmartHome
Hệ thống SmartHome tại GreenPark Tower
Bkav SmartHome triển khai tại Singapore
Nhà thông minh - Ngôi nhà tương lai tại CES 2015
Phóng sự về Bkav SmartHome trong chương trình Phong cách số - VTC2
SmartHome Việt Nam tại hội nghị CeBIT - Đức
Hệ thống SmartHome tại GreenPark Tower
Hệ thống SmartHome tại nhà NS Huy Tuấn
Triển lãm thành tựu KT - XH năm 2010